Güvenliği Gerçekten Nasıl 'Herkesin Sorumluluğu' Haline Getiriyoruz? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Güvenliği Gerçekten Nasıl 'Herkesin Sorumluluğu' Haline Getiriyoruz? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
onların proje BT ekipleri, risk bazlı, üzerinde anlaşmaya varılan zaman çizelgelerine göre sistemlere yama uygular Resmi olarak güvenlik ekibinde yer alan çalışanlar bile bilgi varlıklarını kendi başlarına koruyamaz Örneğin, yalnızca çalışanlara 2FA’yı etkinleştirmelerini hatırlatmak yerine, kullanıcı kimlik doğrulamasını iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) gerektirecek şekilde yapılandırın

Departmandan bağımsız olarak, bir kuruluştaki herkes bilgilerin doğru şekilde kullanılmasından, şüpheli etkinliklerin izlenmesinden ve rapor edilmesinden ve şirketin güvenlik korkuluklarını içeren yerleşik şablonların, kitaplıkların ve standartların kullanılmasından sorumludur

Pek çok güvenlik kontrolü arasında yama yönetiminin hesap verebilirliğini sağlamak özellikle zordur çünkü bu uygulama genellikle sorumlulukları birden fazla ekibe dağıtır

İnsanlar iş yerinde kullandıkları sistemlere alışırlar Örneğin, hesap verebilirliği sürdürmek için BT ekibi çalışanların merkezi olarak yönetilmeyen onaylı uygulamaları yüklemesine izin verebilir, ancak uygulamaların güncelliğini yitirdiğini takip edebilir ve son kullanıcılara harekete geçmelerini hatırlatabilir

 • Boşlukları izleyin ve harekete geçin Doğru güvenlik adımları atılmadığında Hizmetleri sunan, ürünler geliştiren ve güvenlikle ilgili kararlar almayı gerektiren çeşitli ticari faaliyetlerde bulunanlar, bu ekibin dışındaki kişilerdir Bununla mücadele etmenin anahtarı beklentileri açıklığa kavuşturmak, insanları sorumlu tutmak ve paydaşlarla etkilenen öğeler arasında kişisel bir bağlantı kurmaktır Sorumluluğu Uygulamak

  En iyi niyetle bile, asıl işi siber güvenlik olmayan kişiler bazen güvenlikle ilgili sorumluluklarını unutacak veya yerine getirmeyecektir

 • İnsanların projelere güvenliği dahil etmeyi hatırlamaları gerektiğinde veya tasarım tartışmaları, saklamanın faydalarını vurgulayın onların veri güvenliğini, bir güvenlik uzmanının tavsiyelerine uyarak elde etme olasılıkları daha yüksektir Beklentileri Netleştirin

  Aşağıdaki gibi bir sorumluluk matrisi kullanabiliriz: RACIGüvenlikle ilgili belirli faaliyetler için sorumlu, hesap verebilir, danışılması ve bilgilendirilmesi gereken tüm kuruluş genelinde kimleri yakalamak

  3 Dizüstü bilgisayarı en iyi durumda tutmak (örneğin, güvenlik yamalarını uygulamak için yeniden başlatmak), en iyi işleri yapmalarını sağlar

  1
 • Güvenlik sorumluluklarını paydaşlar arasında paylaştırırken, kuruluş personelinin ulaşmayı amaçladığı ortak iş hedeflerine de işaret edin  siber-1  Soru: “Güvenlik herkesin sorumluluğundadır” sözünün insanların güvenliğin kimsenin sorumluluğunda olmadığı hissine yol açmamasını nasıl sağlayabilirim?

  Axonius’un CISO’su ve SANS Enstitüsü Öğretim Üyesi Lenny Zeltser: Bu özlü sloganın arkasında, kuruluştaki herkesin güvenlik programına katkıda bulunması fikri yatmaktadır

 • Ciddi risklere karşı korkuluklar uygulayın İnsanlar kuruluşun makul olarak belirlediği sınırların dışında eylemlerde bulunduğunda Örneğin:

  • Son kullanıcıların yama uygulama sorumlulukları olduğunda dizüstü bilgisayarları için insanlara bunların onların sistemler

   Beklentileri belgelemenin ve diğer iş birimleriyle kendi dillerinde konuşmanın yanı sıra, bir sorumluluk matrisi oluşturmaya yol açan tartışmalar, anlaşmazlıkları veya kapsam boşluklarını ortaya çıkarabilir ve kuruluşa bunları çözme fırsatı verebilir

  • Meslektaşların verileri koruma ihtiyacını vurgularken üçüncü taraflarla paylaşıldığını unutmayın onların Gerekli güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde etkileşimler tehlikeye girebilir Teknik meslektaşların güvenlik ilkelerini projelere dahil etmesi, güvenlik açıklarını düzeltmesi ve teknolojiyi güvenli yollarla dağıtması gerekir Günlük toplama yoluyla güvenlikle ilgili etkinliklerin gözlemlenmesi ve sürekli uyumluluk izlemesi bunun bir parçasıdır Pek çok kişi şirket tarafından sağlanan dizüstü bilgisayarı “kendi” dizüstü bilgisayarı olarak düşünmeye başlıyor Yazılıma DevOps, BT, geliştiriciler, harici satıcılar ve hatta son kullanıcılar tarafından yama yapılabilir Kişiselleştirin

   Beklentileri iletmenin ve hesap verebilirliği zorlamanın yanı sıra, sorumluluğun yayılmasıyla mücadele etmenin bir başka yolu da kişi ile eldeki görev arasında kişisel bir bağlantı kurmaktır

   Tedarik veya hukuk ekipleri, satıcıların güvenlik incelemelerini tanımlanmış bir sürece göre dahil eder ve gerekli güvenlik gereksinimlerini sözleşmelere dahil eder

   Siber güvenlik liderleri genellikle bir kuruluşun güvenlik programını tasarlar ve yönetir, dolayısıyla diğer çalışanlara güvenlik rehberliği sağlamaları gerekir İK ekipleri yeni işe alınan kişileri belirli özgeçmiş kontrolü gerekliliklerine göre inceler Güvenlik ekibi, kişinin bu tür varlıklarla bağlantısını vurgulamak için bu eki kullanabilir, böylece ilgili güvenlik sorumluluklarını hatırlama olasılıkları artar

   2

   Ancak sorumluluğun yayılması ilkesi İnsanların bir grubun parçası olduklarında muhtemelen başka birinin harekete geçeceğini düşündükleri için kendilerini daha az sorumlu hissettiklerini öne sürüyor Başarılı olmak için çalışanların, kuruluşun iş hedeflerini ve güvenlik sorumluluklarının şirketin bu hedeflere ulaşmada nasıl yardımcı olabileceğini veya engelleyebileceğini anlamaları gerekir Bunu yapma şanslarını artırmak için üç yaklaşımın bir kombinasyonunu kullanabiliriz:

   • Güvenlik beklentilerini hayata geçirin Güvenli olmayan seçimleri veya eylemleri önlemek için teknolojiyi kullanmak Güvenlik görevlerini bu bağlamda çerçeveleyerek, güvenliği aslında herkesin sorumluluğu haline getiren bir güvenlik programı oluşturma olasılığınız artar Güvenlik risklerini önceden ele almak, kesinti olasılığını en aza indirecektir Örneğin, özgeçmiş kontrollerinin gerçekleştiğini doğrulamak için, kaçırılan çalışan taramalarını tespit etmek amacıyla İK ve özgeçmiş kontrol sistemlerini sorgulayabiliriz Örneğin, Terraform gibi kod olarak altyapı araçları, mühendislerin genel altyapıyı kontrol etmesine izin verirken kullanıcıların önceden onaylanmış modüller içinde özgürce çalışmasına olanak tanır Çalışma belgelerini sakladıkları klasörleri “kendi” klasörleri, özelleştirdikleri uygulamaları ise “kendi” uygulamaları olarak görüyorlar