3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

3D Modeller Kilonova'nın Ağır Element Yaratılışının Sırlarını Ortaya Çıkarıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Araştırmacılar yakın zamanda ilk kez, nötron-yıldız birleşmesini, nötron yakalama nükleosentezini, radyoaktif bozunmayla biriken enerjiyi ve ağır elementlerin on milyonlarca atomik geçişiyle ışınım transferini tutarlı bir şekilde takip eden üç boyutlu bir simülasyon ürettiler Though neutron stars typically have a radius on the order of just 10 - 20 kilometers (6 - 12 miles), they can have masses of about 1

İki nötron yıldızının birleşmesinden sonra yayılan ışığın gelişmiş yeni üç boyutlu (3 boyutlu) bilgisayar simülasyonu, gözlemlenen bir kilonovaya benzer bir spektroskopik özellikler dizisi üretti Bu modellerin temel bileşeni, FAIR tesisi tarafından sağlanacak olan yüksek kaliteli atom ve nükleer deneysel verilerdir

Referans: Luke J yerçekimi dalgaları ve görünür ışık, bu element üretiminin ana alanı olarak nötron yıldızı birleşmelerine işaret etti Neutron stars are the smallest and densest stars known to exist Shingles, Christine E

Bu alandaki gelecekteki ilerlemeler, spektrumlardaki özellikleri tahmin etme ve anlama konusundaki hassasiyetimizi artıracak ve ağır elementlerin sentezlendiği koşullar hakkındaki anlayışımızı daha da ileriye taşıyacaktır

3 boyutlu bir model olduğundan, gözlemlenen ışık herhangi bir izleme yönü için tahmin edilebilir Sonunda birbirlerine doğru spiral çizip birleştiklerinde, ortaya çıkan patlama, bir dizi nötron yakalama ve beta bozunması yoluyla kararsız, nötron açısından zengin ağır çekirdekler üretmek için uygun koşullardaki maddenin fırlatılmasına yol açar


Birleşme anında iki nötron yıldızı

Işınımsal Transfer Simülasyonlarının Arkasındaki Mekanizma

Nötron yıldızı birleşmesinden çıkan malzeme içindeki elektronlar, iyonlar ve fotonlar arasındaki etkileşimler, teleskoplarla görebildiğimiz ışığı belirler Bu süreçler ve yayılan ışık, ışınım aktarımının bilgisayar simülasyonları ile modellenebilir
DOI: 10

3 boyutlu simülasyon, maddenin yüksek yoğunluklardaki davranışı, kararsız ağır çekirdeklerin özellikleri ve Kilonova 3D simülasyonunun sonucu 3 boyutlu bilgisayar simülasyonlarındaki son gelişmeler, nötron yıldızı birleşmelerinin ardından yayılan ışığa ilişkin bilgiler sağladı Spektral dağılımın değişme hızının hesaplanması ve geç zamanlarda dışarı atılan malzemenin tanımlanması gibi başka zorluklar da devam etmektedir Sim, 8 Eylül 2023, Astrofizik Günlük Mektupları Bu çekirdekler kararlı hale gelinceye kadar bozunarak, yaklaşık bir hafta içinde hızla sönen parlak bir ışık emisyonu olan patlayıcı bir ‘kilonova’ geçişine güç veren enerjiyi serbest bırakır Kredi bilgileri: Luke J GSI/FAIR bilim insanı ve yayının baş yazarı Luke J Astrofizik Günlük Mektupları Shingles ve diğerleri 2023 ApJL 954 L41

Kilonova: Patlama ve Sonrası

Demirden daha ağır elementlerin yaklaşık yarısı, iki nötron yıldızının birbiriyle birleşmesiyle elde edildiği gibi, aşırı sıcaklıkların ve nötron yoğunluklarının olduğu bir ortamda üretilir It is one of the journals published by the American Astronomical Society (AAS), and is considered one of the most prestigious journals in the field Kredi bilgileri: Dana Berry SkyWorks Digital, Inc It is made up of protons and neutrons within the nucleus, and electrons circling the nucleus Her ikisini de birleştiren son gözlemler nötron yıldızı birleşmeler, ağır elementlerin kökenine dair anlayışımızı geliştiriyor " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">atom-Ağır elementlerin hafif etkileşimleri They were first detected in 2015 by the Advanced LIGO detectors and are produced by catastrophic events such as colliding black holes, supernovae, or merging neutron stars Bu simülasyonlar, demirden daha ağır elementlerin kökeninin anlaşılmasında çok önemlidir