Dijital savunuculuk grubu AB Yapay Zeka Yasasının mevcut kapsamını eleştiriyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Dijital savunuculuk grubu AB Yapay Zeka Yasasının mevcut kapsamını eleştiriyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri


Kıtadaki dijital endüstrileri temsil eden bir savunuculuk grubu olan Digital Europe, bir rapor yayınladı sosyal davranışları, sosyo-ekonomik durumları ve kişisel özellikleri Digital Europe ayrıca, Yasanın yapay zeka destekli ürünleri pazara sunmak isteyen şirketlere yükleyebileceği mali yükün, daha küçük kuruluşlar için AB dışında faaliyet göstermeyi sürdürülemez hale getirebileceği konusunda da uyardı

Yapay Zeka Yasası sonunda yasalaştığında, uyumsuzluk 21,8 milyon dolara (20 milyon Euro) kadar veya küresel cironun %4’üne varan cezalarla sonuçlanacakgenel-12

Mektupta, “Üretici yapay zeka düzenlemesini hukuka dayandırmak istemek ve katı bir uyum mantığıyla ilerlemek, amacını yerine getirmede etkisiz olduğu kadar bürokratik bir yaklaşımdır” denildi

Açıklamada, “Avrupa’nın küresel bir dijital güç merkezi haline gelmesi için, temel modelleri ve GPAI’yi (genel amaçlı yapay zeka) kullanarak yapay zeka inovasyonuna öncülük edebilecek şirketlere ihtiyacımız var” denildi ortak açıklama AB’nin Yapay Zeka Yasası müzakerelerinin son haftaları öncesinde, aşırı düzenlemenin inovasyonu engelleyebileceği ve yeni başlayan şirketlerin bölgeyi terk etmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu “Avrupalı ​​dijital endüstri temsilcileri olarak, temel modellerde büyük bir fırsat olduğunu ve bu alanda ortaya çıkan, birçoğu burada Avrupa’da doğmuş olan yeni yenilikçi oyuncuların ortaya çıktığını görüyoruz Bunlar arasında risk temelli bir yaklaşımın Yapay Zeka Yasasının merkezinde kalmasının sağlanması; Kanunun mevcut ürün güvenliği mevzuatına daha iyi uyumlaştırılması; ve telif hakkı sorunlarının çözümüne yönelik düzenleme çağrılarının göz ardı edilmesi “Gerçek riskler, iş modeli veya üretken yapay zeka uygulamaları hakkında çok az şey bildiğimiz bir bağlamda, Avrupa hukuku kendisini risk temelli bir yaklaşımla geniş ilkeler belirlemekle sınırlamalıdır

Telif Hakkı © 2023 IDG Communications, Inc ”

Mektup, Dijital Avrupa’nın 32 üyesi tarafından imzalandı ve imzacıların Yasanın düzenleme ile yenilik arasında gerekli dengeyi kurmasına olanak sağlayacağına inandıkları dört önerinin ana hatlarını çizdi

Grubun temel argümanı, Yapay Zeka Yasasının artık orijinal amaçlanan kapsamının ötesine geçtiği ve bunun yerine belirli teknolojilere yönlendirilmek yerine yüksek riskli kullanım senaryolarına odaklanması gerektiğidir ”

Yapay Zeka Yasası Haziran ayında Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmış olsa da yasalaşmadan önce her AB ülkesi tarafından onaylanması gerekiyor

Haziran ayında, aralarında Airbus, ARM, Capgemini, Schneider Electric ve Siemens’in de bulunduğu Avrupa’nın en büyük teknoloji ve iş şirketlerinden bazılarını temsil eden 163 önde gelen yönetici, AB’yi yapay zeka düzenlemelerine daha müdahaleci bir yaklaşım benimsemeye çağıran açık bir mektup imzaladı Yapay Zeka Yasası taslağı kıtayı hızla büyüyen alanda daha az rekabetçi hale getirecek

Açıklamada, “AB’nin kapsamlı telif hakkı koruma ve uygulama çerçevesi, metin ve veri madenciliği muafiyeti ve bunlara karşılık gelenler gibi yapay zeka ile ilgili telif hakkı sorunlarının çözülmesine yardımcı olabilecek hükümleri zaten içeriyor” denildi

Aşırı düzenleme endişeleri daha önce dile getirilmişti

Bu, AB’nin Yapay Zeka Yasasının, mevzuatın kapsamı ve sektörü aşırı düzenleme potansiyeli konusunda endişelerini dile getiren sektör liderlerinin eleştirileriyle karşı karşıya kaldığı ilk durum değil Büyüme şansı bulamadan onları yok etmeyelim veya onları ayrılmaya zorlamayalım

Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe karşı koruma sağlamak için etiketleme gereklilikleri ve önlemler konusunda ülkelerde yaygın bir fikir birliği olsa da, kamuya açık ortamlarda önerilen biyometrik gözetim yasakları ve insanları temel olarak sınıflandıran sözde “sosyal puanlama” sistemleri konusunda bazı tepkiler var