Accenture, MNEMO Mexico'yu Satın Alarak Latin Amerika'daki Siber Güvenlik Hizmetleri Yeteneklerini Genişletiyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Accenture, MNEMO Mexico'yu Satın Alarak Latin Amerika'daki Siber Güvenlik Hizmetleri Yeteneklerini Genişletiyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Teknolojideki gücümüzü ve bulut, veri ve yapay zeka alanındaki liderliğimizi eşsiz sektör deneyimi, işlevsel uzmanlık ve küresel teslimat yeteneğiyle birleştiriyoruz 000 çalışanımızla, yetenek ve inovasyon odaklı bir şirketiz Latin Amerika’da güvenlik Teknoloji günümüzde değişimin merkezinde yer alıyor ve biz, güçlü ekosistem ilişkileriyle bu değişimi yönlendirmede dünya liderlerinden biriyiz

Accenture’a liderlik eden Andre Fleury, “MNEMO Meksika ekibini Accenture’da ağırlamaktan gurur duyuyoruz 500’den fazla profesyonelden oluşan iş gücüne katılarak, yönetilen güvenlik hizmetlerine yönelik artan bölgesel talebi karşılarken Accenture’ın Meksika / Latin Amerika’daki yerel kaynaklarını ve yeteneklerini genişletecek Her hakkı saklıdır gelişen teknolojik ortamın şirketin faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilmesi; Accenture, insanları ve onların becerilerini dünya çapındaki müşteri talepleri ile eşleştiremezse ve güçlü liderlik becerilerine sahip profesyonelleri çekip elde tutamazsa, şirketin işleri, şirket profesyonellerinden yararlanma oranı ve şirketin operasyon sonuçları maddi olarak olumsuz etkilenebilir; Accenture, müşteri ve/veya şirket verilerinin güvenlik olaylarından veya siber saldırılardan korunamaması nedeniyle yasal, itibari ve finansal risklerle karşı karşıyadır; Accenture’ın faaliyet gösterdiği pazarlar oldukça rekabetçidir ve Accenture etkili bir şekilde rekabet edemeyebilir; Accenture’un işleri ve çalışanları çekme ve elde tutma yeteneği, pazardaki itibarına bağlı olabilir; Accenture’un kilit ekosistem ortaklarıyla ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetememesi ve geliştirememesi veya yeni teknolojilerde yeni ittifaklar öngörememesi ve kuramaması halinde şirketin faaliyet sonuçları olumsuz etkilenebilir; Şirketin hizmetleri ve çözümleri için uygun fiyatlandırmayı elde edememesi, rekabet gücünü koruyamaması, maliyet yönetimi stratejilerinin başarısız olması veya teslimat verimsizlikleri yaşaması ya da üzerinde anlaşılan belirli şartları yerine getirememesi durumunda Accenture’ın karlılığı maddi olarak zarar görebilir Pazarda yönetilen güvenlik hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamaya çalışırken onların güçlü siber güvenlik yetenekleri ve işbirlikçi çalışma kültürüne bağlılıkları çok önemli” dedi Siber Füzyon Merkezleri ağımız aracılığıyla güvenlik yeniliğini küresel ölçek ve dünya çapında teslimat kapasitesiyle bir araya getiriyoruz Bu beyanlar, gelecekteki performansın garantisi veya amaç veya hedeflerin karşılanacağına dair vaatler değildir ve tahmin edilmesi zor olan ve gerçek sonuçların ifade edilen veya ima edilenlerden maddi olarak farklı olmasına neden olabilecek bir takım riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içerir Mali şartlar açıklanmadı durum; Accenture’un faaliyet sonuçları döviz kurlarındaki dalgalanmalardan önemli ölçüde olumsuz etkilenebilir; Accenture’ın konsolide mali tablolarının hazırlanmasıyla bağlantılı olarak muhasebe standartlarında veya tahmin ve varsayımlarda yaptığı değişikliklerin mali sonuçlarını olumsuz etkileyebilmesi; Accenture’un coğrafi olarak çeşitli operasyonları ve dünya genelindeki kilit pazarlarda büyümeye devam etme stratejisinin bir sonucu olarak, şirket belirli risklere karşı daha duyarlıdır; Accenture büyüklüğüyle ilgili organizasyonel zorlukları yönetemezse şirket iş hedeflerine ulaşamayabilir; Accenture, işletme satın alma, yatırım yapma veya entegre etme, ortak girişimlere girme veya işletmeleri elden çıkarma konusunda başarılı olmayabilir; Şirketin yasal sorumluluk altına girmesi durumunda Accenture’un işleri maddi olarak olumsuz etkilenebilir; Accenture’un küresel operasyonları, şirketi çok sayıda ve bazen birbiriyle çelişen yasal ve düzenleyici gerekliliklerle karşı karşıya bırakmaktadır; Accenture’un devlet müşterileriyle çalışması, şirketi devletin sözleşme ortamının doğasında olan ek risklere maruz bırakır; Accenture’un fikri mülkiyet haklarını koruyamaması veya uygulayamaması veya Accenture’un hizmetleri veya çözümlerinin başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya şirketin başkalarının fikri mülkiyetini kullanma yeteneğini kaybetmesi durumunda işleri olumsuz etkilenebilir; Accenture, İrlanda’daki kuruluşuyla ilgili olarak eleştirilere ve olumsuz tanıtımlara maruz kalabilir; Accenture plc’nin Form 10-K’ye ilişkin en son Yıllık Raporunda ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan veya sunulan diğer belgelerde “Risk Faktörleri” başlığı altında ele alınan riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler Accenture Security’ye katılmanın heyecanını yaşıyoruz, böylece Meksika’daki ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin güvenli bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla sektörler arasında işbirliği yapabiliriz ”

Meksika sürekli olarak en iyi ülkeler arasında yer alıyor Latin Amerikada Siber saldırılardan en çok etkilenenler

İleriye dönük ifadeler

Burada yer alan tarihsel bilgiler ve tartışmalar haricinde, bu haber bültenindeki ifadeler, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası anlamında ileriye dönük ifadeler teşkil edebilir “Müşterilerimiz 20 yıldan fazla bir süredir kendilerini yıkıcı siber saldırılara karşı korumamız konusunda bize güveniyor Başarımızı müşterilerimiz, birbirimiz, hissedarlarımız, ortaklarımız ve topluluklarımız için yarattığımız 360° değerle ölçüyoruz “Birlikte kuruluşların siber dirençli işletmeler kurmasına ve dijital çekirdeklerini, teknolojilerini ve tedarik zincirlerini güvence altına almalarına yardımcı olacağız accenture

2012 yılında Mexico City’de kurulan MNEMO Mexico, 229 siber güvenlik uzmanına ve önemli ekosistem ortaklarıyla birlikte 180 siber güvenlik sektörü sertifikasına sahiptir Bu yetenekler, ortak başarı kültürümüz ve 360° değer yaratma kararlılığımızla birlikte, müşterilerimizin yeniden keşfetmesine ve güvenilir, kalıcı ilişkiler kurmasına yardımcı olmamızı sağlar

Accenture Security 2015’ten bu yana 17 satın alma gerçekleştirdi

*Gartner, Pazar Payı: Yönetilen Güvenlik Hizmetleri, Dünya Çapında, 2022, Nisan 2023 MNEMO Meksika ekibinin eklenmesi, Meksika’daki işimizi büyütmemize, Latin Amerika’daki varlığımızı genişletmemize ve Kuzey Amerika işimizi desteklememize yardımcı olacak” dedi Accenture Security’yi küresel olarak yöneten Paolo Dal Cin hedeflere veya belirli hizmet seviyelerine göre; Accenture’un vergi düzeyindeki değişikliklerin yanı sıra denetimler, soruşturmalar ve vergi davaları ya da vergi yasalarındaki veya bunların yorumlanması veya uygulanmasındaki değişiklikler, şirketin etkin vergi oranı, faaliyet sonuçları, nakit akışları ve mali durumu üzerinde önemli olumsuz etkiye sahip olabilir Müşteri tabanı telekomünikasyon, bankacılık ve sigorta dahil olmak üzere birçok sektörü kapsamaktadırsiber-1

Bu riskler, sınırlama olmaksızın aşağıdaki riskleri içerir: işlemin Accenture için beklenen faydaları sağlayamayabileceği; Accenture’un faaliyet sonuçları, değişken, olumsuz veya belirsiz ekonomik ve politik koşullardan ve bu koşulların şirketin müşterilerinin işleri ve ticari faaliyet düzeyleri üzerindeki etkilerinden olumsuz etkilenmiştir ve gelecekte de etkilenebilir; Accenture’ın işi, teknoloji ve tekliflerde süregelen değişikliklere ve bu tür talepte önemli bir azalmaya veya taleplere yanıt verememeye yanıt olarak hizmet ve çözümlerinin uyarlanması ve genişletilmesi yoluyla şirketin hizmetleri ve çözümleri için müşteri talebi oluşturmaya ve sürdürmeye bağlıdır GARTNER, Gartner, Inc

Accenture Hakkında
Accenture, dünyanın önde gelen işletmelerine, hükümetlerine ve diğer kuruluşların dijital çekirdeklerini oluşturmalarına, operasyonlarını optimize etmelerine, gelir artışını hızlandırmalarına ve vatandaş hizmetlerini geliştirmelerine yardımcı olarak hız ve ölçekte somut değer yaratan lider bir küresel profesyonel hizmetler şirketidir ”

Son zamanlarda Accenture Gelir bazında yönetilen güvenlik hizmetleri (MSS) pazar payında 1 numara Gartner® Pazar Payı: Yönetilen Güvenlik Hizmetleri, Dünya Çapında, 2022 raporu, 18 Nisan 2023* Accenture, Brezilya merkezli bir şirketi satın alarak Latin Amerika’daki siber savunma ve MSS yeteneklerini daha da güçlendirdi Bizi ziyaret edin aksanure Bu haber bültenindeki ifadeler yalnızca yapıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir ve Accenture, bu haber bülteninde yapılan ileriye dönük beyanları güncelleme veya bu tür beyanları gerçek sonuçlara veya Accenture’un beklentilerindeki değişikliklere uydurma görevi üstlenmez Gartner, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dahil olmak üzere bu araştırmayla ilgili olarak açık veya zımni tüm garantileri reddeder Geçen yıl Accenture’da tanındı ISG tarafından Brezilya’da stratejik güvenlik hizmetleri ve MSS alanında lider olarak

MNEMO Meksika Genel Müdürü Julian Garrido, “Sürekli değişen dijital dünya hem bir fırsat hem de risk kaynağıdır ve bu da iyi eğitimli ve yetkin bir siber güvenlik ekibine sahip olmayı zorunlu kılmaktadır” dedi Şirketin portföyünde gelişmiş siber savunma ve müdahale yetenekleri, üretken yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerle desteklenen bir siber istihbarat platformu ve Mexico City’de 7/24/365 güvenlik operasyonları merkezi yer alıyor com ”

MNEMO Meksika’nın siber güvenlik uzmanları, Accenture Security’nin dünya çapında 19 Bizi ziyaret edin www Ayrıca, işbirliğiyle hazırlanan bir rapor Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Siber Güvenlik Görünümü 2023 ve Accenture, iş liderlerinin %59’unun ve siber liderlerin %64’ünün, yetenekleri işe alma ve elde tutmayı, siber dayanıklılığı yönetmede temel bir zorluk olarak değerlendirdiğini ortaya çıkardı Morphus bu yılın başlarında ve 2021’de satın alınmasıyla Gerçek Koruma Strateji ve Danışmanlık, Teknoloji, Operasyonlar, Endüstri X ve Song genelindeki geniş hizmet, çözüm ve varlık yelpazemiz sayesinde benzersiz bir şekilde somut sonuçlar sunabiliyoruz Yüksek vasıflı profesyonellerden oluşan ekibimizin yardımıyla, müşterilerimizin güvenli bir şekilde yenilik yapmalarına, siber dayanıklılık oluşturmalarına ve güvenle büyümelerine olanak sağlıyoruz “Olabilir”, “olacak”, “olmalı”, “gibi kelimeler” muhtemel”, “öngörüyor”, “arzuluyor”, “bekliyor”, “niyet ediyor”, “planlıyor”, “projelendiriyor”, “inanıyor”, “tahmin ediyor”, “konumlandırılmış”, “görünüm”, “hedef”, “hedef” ve benzeri ifadeler bu ileriye dönük beyanları tanımlamak için kullanılmaktadır

“MNEMO Meksika’nın yönetilen siber güvenlik hizmetleri, kapsamlı sektör uzmanlığı ve güçlü müşteri tabanının birleşimi, onları mevcut yeteneklerimizi tamamlayacak ideal bir ortak haline getiriyor Gartner, araştırma yayınlarında belirtilen hiçbir satıcıyı, ürünü veya hizmeti onaylamaz ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek derecelendirmeye veya diğer unvanlara sahip satıcıları seçmelerini tavsiye etmez Gartner araştırma yayınları, Gartner araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşur ve gerçeklerin beyanı olarak yorumlanmamalıdır Biz, 120’den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 733


BASIN BÜLTENİ

MEKSİKA ŞEHRİ ve NEW YORK; 23 Ekim 2023 – Accenture (NYSE: ACN), yönetilen siber güvenlik hizmetlerinde uzmanlaşmış özel bir şirket olan MNEMO Mexico’yu satın aldı ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD’de ve uluslararası alanda tescilli ticari markası ve hizmet markasıdır ve burada izin alınarak kullanılmaktadır com/security

Accenture Güvenliği strateji, koruma, dayanıklılık ve sektöre özel siber hizmetler de dahil olmak üzere uçtan uca siber güvenlik hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır “Müşterilerimize muazzam bir yetenek ve yetenek katacağımızdan eminiz Ankete katılanların yarısından azı, siber saldırılara yanıt vermek için bugün ihtiyaç duyulan kişi ve becerilere sahip olduklarını bildirdi Ocak 2020’de satın alınmasının ardından Symantec’in Siber Güvenlik Hizmetleri işi, Accenture, MSS’nin önde gelen küresel sağlayıcılarından biri haline geldi